Paradajz, šunka, sir, gljiva, paprika (sveža)

Mala 28 ϕ

650,00
  • RSD

Velika 32 ϕ

700,00
  • RSD

TELEFON: 024/673-750

DOSTAVA UZ APLIKACIJE:

Slično iz ponude